Wrześniowe wietrzenie kolekcji

Kolekcjonując stare monety kupuje się czasami egzemplarz lepszy od tego, który już jest w zbiorze. Z kolei innym razem dokonuje się zakupu całego zestawu monet, z których interesuje nas tylko jedna. W konsekwencji obok właściwej kolekcji powstaje zbiór dubletów. Dobrze jest od czasu do czasu „przewietrzyć” kolekcję i pozbyć się monet zbędnych.

Takie właśnie „wietrzenie” zaplanowałem na połowę września. Aukcja (na portalu aukcyjnym Allegro), rozpoczęła się w niedzielę, 16 września i potrwa przez tydzień. Oto zbiorczy link do wystawionych przeze mnie przedmiotów:

https://allegro.pl/uzytkownik/Polion2012?order=m

Wśród wystawionych monet nie ma takich rarytasów jak portretowa złotówka Jana Kazimierza czy szóstak Zygmunta Starego, mimo to znajduje się tam kilka naprawdę interesujących, rzadkich i pięknych monet. Na uwagę zasługuje niewielki zbiór bardzo ładnych boratynek reprezentujących wszystkie mennice, w których małe miedziane szelągi Jana Kazimierza były bite: Ujazdów (koronne i litewskie), Kraków (koronne), Oliwa (litewskie), Wilno (litewskie), Brześć Litewski (litewskie), Kowno (litewskie) i Malbork (litewskie).

Oprócz monet na aukcji wystawiona jest również numizmatyczna literatura – dziesięć pozycji.

Dla osób, których zamówienie aukcyjne przekroczy kwotę 500 zł przewidziana jest nagroda – książka „Varia numizmatyczne”. Dla osób, których zamówienie przekroczy kwotę 1000 zł, nagrodą będzie książka „Szelągi Zygmunta III Wazy”.

„Wietrzenie kolekcji” 1:

Szeląg litewski Stefan Batory, Wilno 1584

Pięknie zachowana moneta, ciemna patyna

Av.: Monogram króla „S”, na nim Smocze Zęby – herb Batorych, powyżej korona. Napis w otoku: STEP D G REX POL. Rv.: Herby Polski i Litwy, nad nimi korona. Napis w otoku: SOLIDVS M D LIT 1584. U góry w otoku trójliść – znak rytownika Piotra Platyny. Kop. 3352; Kur. 2 – 272, R1; Parchim. 135.a; Ivanauskas 2SB32-6

***

Szeląg koronny Stefan Batory, Olkusz 1586

Moneta znakomicie zachowana, piękna piaskowa patyna

Av.: Monogram króla „S”, powyżej korona, po bokach inicjały podskarbiego Jana Dulskiego. Napis w otoku: STEPHA D G – REX POL M D L. U dołu Przegonia – herb Jana Dulskiego. Rv.: Herby Polski i Litwy, nad nimi korona, po bokach korony litery „NH” – inicjały Mikołaja Hewela de Colpino, zarządcy mennicy olkuskiej. Napis w otoku: SOLIDVS REG – POLON 1586. Na dole w otoku Smocze Zęby – herb Stefana Batorego. Kop. 483, R; Kur. 2 – 54, R1; Rey. 421; Parchim. 18.b2

***

Szeląg koronny Stefan Batory, Olkusz 1583

Av.: Monogram króla „S”, powyżej korona, po bokach inicjały podskarbiego Jana Dulskiego. Napis w otoku: STEPHA D G – REX POL M D L. U dołu w otoku Przegonia – herb Jana Dulskiego. Rv.: Herby Polski i Litwy, nad nimi korona. Napis w otoku: SOLIDVS REG – POLON 1583. Na dole w otoku Smocze Zęby – herb Stefana Batorego. U góry w otoku krzyżyk. Kop. 471, R1; Rey. 290 (inny wariant); Parchim. 16.a4 (wariant)

***

Szeląg miejski Stefan Batory, Ryga 1586

Piękna moneta, lekko niedobita

Av.: Monogram króla „S”, na nim Smocze Zęby – herb Stefana Batorego, powyżej korona. Napis w otoku: STEP D G REX PO D L.  Rv.: W ozdobnym kartuszu herb mały Rygi. U góry lilia – znak mincmistrza ryskiego Hermana Wulffa, po jej bokach końcówka daty (15)86. Napis w otoku: SOLIDVS CIVI RIG.

***

Szeląg miejski Stefan Batory, Gdańsk 1582

Av.: Herb Prus Królewskich – orzeł ze zbrojną ręką znad prawego skrzydła. Napis w otoku: STEPHAN D G REX POL D PRVS. Rv.: Mały herb Gdańska w ozdobnej tarczy, po bokach końcówka daty (15)8Z . Napis w otoku: SOLIDVS CIVI GEDANENSIS. Za napisem pierścień – znak menniczy Jana Goebla, dzierżawcy mennicy gdańskiej. Kop. 7430, R; Kur. 2 – 376, R; Gum. G. 967; Parchim. 169.d

***

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Malbork 1596

Moneta dość popularna, choć w tak ładnym stanie zachowania trudna do zdobycia.

***

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1614

Wyjątkowo pięknie zachowany szeląg. Lustro mennicze po obydwu stronach monety. Coś dla miłośników przechowywania starych monet w slabach – gwarancja wysokiej noty gradingowej.

***

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1627

Moneta rzadka. W katalogu E. Kopickiego (2007) R3 (moim zdaniem rzadkość niedoszacowana). Ostatni rocznik szelągów koronnych Zygmunta III.

***

Szeląg litewski Zygmunt III Waza, Wilno 1618 (bez herbu podskarbiego)

Rzadka odmiana bez herbu podskarbiego. W katalogu E. Kopickiego (2007) R5 (moim zdaniem rzadkość nieco przeszacowana). Szeląg pięknie zachowany lustro mennicze po obydwu stronach. Moneta niezwykle zagadkowa. Dyskusja na temat okoliczności powstania tej odmiany:

http://blognumizmatyczny.pl/2017/06/04/szelag-litewski-1618-bez-herbu-podskarbiego/

***

Grosz litewski Zygmunt III Waza, Wilno 1626

Moneta pięknie zachowana. Lustro mennicze

***

Grosz miejski Zygmunt III Waza, Gdańsk 1626

Moneta pięknie zachowana. Lustro mennicze

***

Półtorak koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1622

Moneta popularna w bardzo ładnym stanie zachowania. Znów coś dla miłośników slabów. Gwarancja wysokiej noty gradingowej.

***

Ort miejski Zygmunt Waza, Gdańsk 1623

Moneta pięknie zachowana, delikatna patyna, slab

***

Szeląg koronny Jan II Kazimierz, Ujazdów 1659

Pierwszy rocznik bicia boratynek. Moneta stosunkowo rzadka. Stan zachowania dość przeciętny.

***

Szeląg koronny Jan II Kazimierz, Kraków 1661

Rzadsza odmiana napisowa „SOLIDVS”. Wariant z kropką nad głową orła. Gruba zielona patyna. Moneta lekko przybrudzona. Po przemyciu monety i usunięciu brudu ogólna prezencja mogłaby zyskać.

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Ujazdów 1661

Popularna odmiana w bardzo ładnym stanie zachowania.

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Oliwa 1663

Odmiana z najmniej udanym portretem monarchy spośród całego mennictwa szelężnego Jana Kazimierza. Piękne, głębokie bicie.

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Wilno 1665

Wariant z gwiazdką w napisie otokowym na awersie. Piękna patyna.

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Brześć 1666

Najpiękniejsza spośród wystawianych boratynek; piękna czekoladowa patyna; pełna czytelność; końcówka blachy.

Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

C. Wolski – LB66.A.21.11.1.1

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Kowno 1665

W konkursie na najbrzydszy portret Jana Kazimierza – główny rywal wizerunku królewskiego z Oliwy.

Moneta rzadka; katalog C. Wolskiego – LK65.A.24.14, R2

***

Szeląg litewski Jan II Kazimierz, Malbork 1666

Moneta piękna i rzadka; gruba zielona patyna; pełna czytelność; katalog C. Wolskiego – LM66.A.21.11.1

Dla kolekcjonera boratynek mennica malborska jest zdecydowanie najtrudniejsza. Szelągi z Malborka były bite tylko w roku 1666 i wszystkie odmiany są bardzo trudno dostępne, zwłaszcza w ładnym stanie zachowania.

Szelągi z Malborka łatwo odróżnić od szelągów z Wilna i z Brześcia. Pod portretem Jana Kazimierza zamiast inicjałów Tytusa Liwiusza Boratiniego – „TLB” – posiadają bowiem inicjały Georga von Horna („GFH”). Z kolei od szelągów bitych w Kownie różnią się tym, że pod Pogonią na rewersie zamiast głowy jelenia mają inicjały podskarbiego HKPL.

***

Szeląg miejski Jan II Kazimierz, Elbląg 1666

Moneta w przyzwoitym stanie zachowania, stosunkowo rzadka (J. Dutkowski 245, R2).

***

Szóstak koronny Jan II Kazimierz, Bydgoszcz 1667 (TL-B)

Pięknie wybity szóstak bydgoski, bez typowych dla tego nominału wad blachy. Doskonała prezencja. Na rewersie, po bokach herbu Snopek inicjały TL – B Tytusa Liwiusza Boratiniego.

***

Szóstak koronny Jan II Kazimierz, Lwów 1662 (A c – p T)

Moneta ładnie zachowana, lekko niedobita. Niewidoczna litera „T” w inicjałach A c – p (T).  Drobna (mennicza) wada blachy na rewersie. Moneta rzadka. Szłapinskij, Bielopolskij – poz. 16, R3.

Bardzo ciekawa odmiana szóstaka lwowskiego z inicjałami A c – p T. Do niedawna odczytywano je jako inicjały dzierżawcy mennicy lwowskiej Andrzeja Tymfa: Andreas Timf Capitaneus Piasczinensis, czyli Andrzej Tymf starosta piaseczyński. Problem w tym, że A. Tymf nigdy nie był starostą piaseczyńskim. Zagadkę rozwiązał W. Szłapinskij (BN 4-6/1990) rozbijając litery A c – p T na dwie części i wiążąc inicjały „CP” z imieniem Chrystiana Pfahlera, który kierował mennicą lwowską w imieniu A. Tymfa.

***

Szóstak koronny Jan Kazimierz, Kraków 1663

Moneta w pełni czytelna. Charakterystyczne wady blachy

***

Szóstak koronny Jan Kazimierz, Bydgoszcz 1661

Wady blachy, ładny połysk

***

Szeląg inflancki Krystyna Waza, Ryga 1651 (okupacja szwedzka)

Popularna moneta w przepięknym stanie zachowania

***

Szeląg inflancki Karol Gustaw, Ryga 1655 (okupacja szwedzka)

Pierwszy rok „potopu”. Popularna moneta w przepięknym stanie zachowania

***

Szeląg miejski Michał Korubut Wiśniowiecki, Toruń b. d.

Moneta ładnie zachowana w ciemno-zielonkawej patynie, trochę przybrudzona. Zdaje się, że jej prezencja mogłaby zyskać po fachowym usunięciu brudu. Moneta dość rzadka. Kop. 8367, R2; Kam., Kur. 1149, R2

***

Szeląg miejski Jan III Sobieski, Gdańsk 1688

Moneta dość rzadka (E. Kopicki 7686, R3). Jedyna odmiana szeląga bita za panowania Jana Sobieskiego. Stan zachowania nie powala (zielony grynszpan do usunięcia).

***

Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny 2016, nr 5

Egzemplarz nowy, nieużywany

Znaleźć tu można wiele interesujących tekstów:

K. Jarzęcki: Mennica w Rzymie w czasach Kommodusa…

A. Kędzierski: Jak dzielić denary krzyżowe?

P. Chabrzyk: Naśladownictwa denarów krzyżowych, czyli pochwała brzydoty

K. Książek: Skarb średniowieczny z Głogowa, a „skarb hutnika” – analiza porównawcza wybranych typów monet

R. Kozłowski: Monety wschowskie czy poznańskie? Propozycja nowej systemtyki wschowskich monet królewskich z okresu panowania Zygmunta III Wazy

D. Marzęta: Herman Rüdiger i środowisko mennicze w Wielkopolsce pod koniec XVI wieku. Pojedynczy hak na szelągach z lat 1595-1596

J. Koziczyński: Dawny warszawski zastępczy pieniądz papierowy

M. Markowski: Typy przedstawień Demeter w szacie graficznej banknotów świata w latach 1901-1939

A. Musiał: O bonach obozowych Wehrmachtu raz jeszcze

***

E. Kopicki: Skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych. Część 1. Monety polskie, Warszawa 1990

Klasyczny katalog autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich numizmatyków. Stan książki bardzo dobry.

***

Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne 2012, nr XVIII

Stan bardzo dobry. Wśród artykułów m. in.:

E. Soczewiński: Daty monet Chin i krajów sąsiednich. Prolog: Chiny – pismo, liczebniki, kalendarz

D. Marzęta: Historia polskiego szeląga

J. Dutkowski: Emblematyczne wzorce w sztuce medalierskiej Sebastiana Dadlera i Jana Höhna, mały przyczynek do zrozumienia religijności XVII-wiecznych Gdańszczan

J. Sim: Monety i dewocjonalia kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym – informacja wstępna

Z. Nestorowicz: Jan Paweł II w medalierstwie lubelskim

Pozostali autorzy: A. Czuchryta, D. Włodarczyk, J. Rząd, G. M. Wójcik, L. Sadowski, B. Madejska

***

Kamiński: Monety złote, Warszawa 1990

Podstawowy katalog monet złotych drugiej połowy XIX i XX wieku.

Oprawa introligatorska, twarda okładka, książka szyta. Stan bardzo dobry.

***

Katalog monet rosyjskich 1533-1645

Katalog pozwalający precyzyjnie zidentyfikować 777 monet rosyjskich (kopiejek, dienieżek) z lat 1533-1645; wśród nich również kopiejki bite przez Władysława Wazę.

Zdjęcia dobrej jakości, język angielski, 48 stron.

Stan książki bardzo dobry.

***

T. Iger: Katalog trojaków polskich, Warszawa 2007

Podstawowa pozycja dla kolekcjonerów i miłośników trojaków. Nakład jest już dawno wyczerpany. Książkę można więc kupić jedynie na rynku wtórnym.

Książka w stanie wskazującym na częste używanie. Przybrudzone okładki, zatarte napisy na grzbiecie. Stan przeciętny.

***

Cz. Kamiński, J. Żukowski: Katalog monet polskich 1697-1763 (epoka saska), Warszawa 1980

Najlepszy katalog obejmujący okres panowania Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Podstawowa pozycja dla miłośników epoki saskiej.

***

E. Kopicki: Katalog podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych. Tom IX. Kryteria i elementy klasyfikacji. Część 4. Legendy, znaki mennicze, gatunki monet i inne elementy klasyfikacji, Warszawa 1989

IX – najważniejszy spośród wszystkich tomów słynnego katalogu E. Kopickiego. Część 4. dotyczy m. in. znaków menniczych. Prawdziwa kopalnia wiedzy na temat tego co znajduje się na zbieranych przez nas monetach.

***

E. Kopicki: Katalog podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych. Tom IX. Kryteria i elementy klasyfikacji. Część 2. Wyobrażenia heraldyczne na monetach, Warszawa 1986

IX – najważniejszy spośród wszystkich tomów słynnego katalogu E. Kopickiego. Część 2. dotyczy herbów na monetach. Składa się z dwóch pozycji: a – tekst oraz b – ilustracje do tekstu. Obok części 4 (znaki mennicze) jest to najważniejsza część tomu IX. Podobnie jak w przypadku części 4 – kopalnia wiedzy.

***

E. Kopicki: Katalog podstawowych typów monet i banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych. Tom IX. Kryteria i elementy klasyfikacji. Część 1. Systemy klasyfikacyjne i elementy przynależności monet, Warszawa 1985

Pierwsza część najważniejszego – IX – tomu słynnego katalogu E. Kopickiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *