Katalog szelągów olkuskich Zygmunta III Wazy – aktualizacja (wersja 1/2020)

Minęło kilka miesięcy od opublikowania pierwszej wersji katalogu. Były tam opisane 54 odmiany. Obecna zaktualizowana wersja posiada już 66 odmian. Bardzo istotne jest moim zdaniem to, że pojawienie się nowych, nieopisanych dotąd odmian nie zaburza dotychczasowego schematu i nie powoduje np. konieczności zmiany numeracji. Tak więc cały czas bazujemy na szkielecie 1/2019.

W ciągu kilku miesięcy jakie upłynęły od czasu publikacji katalogu 1/2019 pojawiło się parę istotnych zmian.  Oto one:

1. Delikatnej zmianie uległa koncepcja katalogu. Zakładałem, że nie będzie on opisywał wariantów. Dałem się jednak przekonać, że uwzględnienie części wariantów jest zasadne. W katalogu będą więc brane pod uwagę warianty wyodrębnione w oparciu o:

– rysunek tarcz herbowych

– rysunek koron

– występowanie bądź nie występowanie obwódki wewnętrznej

– przebitki daty.

Nie zostaną natomiast uwzględnione warianty interpunkcyjne.

2. Usunąłem odmianę 1592-III-3-d, która okazała się opisaną kilka pozycji wcześniej odmianą 1592-III-1-a (to, co wydawało mi się herbem Lewart, jest w rzeczywistości herbem Snopek)

3. Dodałem nowe odmiany:

– 1588-I-1-d

– 1589-I-1-a, w1

– 1590-I-3-b

– 1590-II-1-e

– 1591-III-1-c

– 1591-IV-3-a, w1

– 1592-III-3-c, w1

– 1593-III-1-g

– 1593-III-1-g, w1

– 1593-III-1-h

– 1593-III-1-i

– 1593-III-1-j

– 1593-III-1-k

Czytelnikom bloga serdecznie dziękuję za współpracę.

Do pobrania zaktualizowana wersja katalogu:

http://blognumizmatyczny.pl/wp-content/uploads/2020/02/Katalog-szel%C4%85g%C3%B3w-koronnych-Zygmunta-III-Wazy.-Mennica-olkuska-11.02.2020.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *