Jak wyodrębniać warianty odmian trojaków lubelskich?

W opracowywanym przeze mnie katalogu liczba odmian trojaków lubelskich dochodzi do 250. W ramach poszczególnych typów są one wyodrębniane w oparciu o odmienne portrety króla, kompozycję monety, istotne różnice w zakresie zapisu liczb (np. trójka arabska lub rzymska przy imieniu króla) i stylistyki poszczególnych elementów rysunku monety (np. „MR” w tarczy lub bez tarczy), różnice w napisach. Wytrawni kolekcjonerzy drążą jednak głębiej i nie zadowalają się zbieraniem samych odmian. W poszczególnych odmianach próbują wyróżnić warianty. Poniżej przestawiłem kilka przykładowych kryteriów, które mogą posłużyć do wyszczególnienia wariantów trojaków lubelskich.

1. RÓŻNICE W RYSUNKU HERBÓW

Odmiany rysunku herbu Orzeł Biały na trojakach roku 1597 z inicjałami „MR”

(drugie zdjęcie: GNDM)

2. RÓŻNICE W RYSUNKU ZNAKÓW MENNICZYCH

Odmiany rysunku znaku menniczego topór

(drugie zdjęcie: WCN)

3. ODMIANY DANEGO TYPU PORTRETU

Odmiany korony występujące w portrecie typu 4

4. RÓŻNE OZDOBNIKI

Ozdobniki występujące na rewersie części trojaków z roku 1595 z portretem typu 5

5. RÓŻNICE INTERPUNKCYJNE

Znak interpunkcyjny występujący na części trojaków z roku 1598 portretem typu 28

 

6. ZAPIS JEDYNKI

Arabski i rzymski zapis jedynki w dacie, występujący na trojakach z roku 1598 portretem typu 35

7. DROBNE RÓŻNICE KOMPOZYCYJNE

(różnice kompozycyjne – inicjały „IF”: litery na różnych wysokościach lub na tej samej wysokości)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *