Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Warszawa, część 1

Kryteria zastosowane do wyróżnienia odmian w danym roczniku:

– ozdobniki po bokach korony na awersie

– korona nad Snopkiem lub jej brak

– litery „N” w napisie na rewersie (normalne lub odwrócone)

– dwie ostatnie cyfry daty (22 lub ZZ)

Kryterium zastosowane do wyodrębnienia wariantów:

– stylistyka liter „Z” w dacie (dolne belki przechylone do dołu, dolne belki przechylone do góry, górne belki równe, górne belki przechylone do góry)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach małe gwiazdki, Snopek (ukoronowany) Rv.: Napis strefowy (normalne „N”) : SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas.

Moneta bilonowa; średnica 16-16,5 mm; waga 0,56 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, a, w1

Odmienny zapis końcówki daty

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach rozetki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (odwrócone litery „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,46 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach małe gwiazdki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (odwrócona druga litera „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 16 mm, waga 0,59 g; mennica Warszawa (?)

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica ok. 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, e

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – 22. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,66 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, f

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (odwrócone litery „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; mennica Warszawa (?)

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

I 5 Warszawa 1623 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1623

Av.: S – R, korona, po bokach rozetki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – Z3. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,63 g; mennica Warszawa (?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *