Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Warszawa, część 1

Kryteria zastosowane do wyróżnienia odmian w danym roczniku:

– ozdobniki po bokach korony na awersie

– korona nad Snopkiem lub jej brak

– litery „N” w napisie na rewersie (normalne lub odwrócone)

– dwie ostatnie cyfry daty (22 lub ZZ)

Kryterium zastosowane do wyodrębnienia wariantów:

– stylistyka liter „Z” w dacie (dolne belki przechylone do dołu, dolne belki przechylone do góry, górne belki równe, górne belki przechylone do góry)

– interpunkcja

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, a

 

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach brak ozdobników, Snopek (ukoronowany) Rv.: Napis strefowy (normalne „N”) : SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas.

Moneta bilonowa; mennica Warszawa (?)

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach małe gwiazdki, Snopek (ukoronowany) Rv.: Napis strefowy (normalne „N”) : SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas.

Moneta bilonowa; średnica 16-16,5 mm; waga 0,56 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, b, w1

Odmienny zapis dwóch ostatnich cyfr daty „ZZ”

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach małe gwiazdki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (odwrócona druga litera „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 16 mm, waga 0,59 g; mennica Warszawa (?)

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, d

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach małe gwiazdki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (odwrócone litery „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, e

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach rozetki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (odwrócone litery „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,46 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, f

 

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, g

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica ok. 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, h

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – 22. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,66 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1622 – 1, i

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (odwrócone litery „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – ZZ. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; mennica Warszawa (?)

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

I 5 Warszawa 1622 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1622 (bicie w złocie)

Av.: S – R, korona, po bokach duże gwiazdki, Snopek (bez korony). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – 22. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta z kolekcji Potockich. Niewykluczone XIX-wieczne bicie oryginalnymi stemplami 

Moneta z 6. aukcji ANMN

***

I 5 Warszawa 1623 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1623

Av.: S – R, korona, po bokach rozetki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – Z3. Pomiędzy cyframi daty Sas

Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,63 g; mennica Warszawa (?)

***

I 5 Warszawa 1623 – 1, a, w1

 

Odmienny zapis cyfry „2”

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

***

I 5 Warszawa 1623 – 1, a, w2

Kropki po inicjałach „S” i „R”

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

***

I 5 Warszawa 1623 – 1, a, w3

Kropki po inicjałach „S” i „R” (?); kropki na końcu pierwszego i drugiego wiersza na rewersie; odmienny zapis cyfry „2”

Moneta z kolekcji Jerzego Chałupskiego

***

I 5 Warszawa 1623 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Warszawa 1623

Av.: S – R, korona, po bokach rozetki, Snopek (ukoronowany). Rv.: Napis strefowy (normalne „N”): SOLID/ REGNI/ POLON/ 16 – Z3. Pomiędzy cyframi daty Sas (błędny rysunek herbu – brak gwiazdek). Moneta bilonowa; mennica Warszawa (?)

Fot. TPZN

______________________________________________________

Kilka falsyfikatów:

Na rewersie: 61.6.16; brak herbu Sas

***

Na rewersie: 1616; brak herbu Sas

Fot. WCN

***

Na rewersie: 1619; brak herbu Sas

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

Szelągi tego typu – z datami 1616 i 1619 – K. Wnęk uznał za fałszerstwa suczawskie (WN 2013, z. 1)

***

Klipa z herbem Pilawa z lewej strony awersu. Była sprzedawana za naszą wschodnią granicą jako moneta wykopana, srebrna i pozłacana. Stemple są bardzo podobne do stempli „I 5 Warszawa 1622 – 2, a”. Kontekst, w którym moneta pojawiła się w sprzedaży zdaje się jednak świadczyć o tym, że jest to współczesne fałszerstwo. Trudno sobie wyobrazić, że jest to „wykopek”. Takich monet się nie gubi i nie wykopuje.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *