Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Poznań, część 1

***

 I 5 Poznań 1589 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1589

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 89. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLID R – E POLO. Za napisem skrzyżowane haki, pod nimi malutki „x”– znak Teodoryka Buscha , kierownika mennicy poznańskiej. Moneta srebrna; średnica ok. 18,5 mm; waga 0,71 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 82, R6 (inna odmiana)

***

I 5 Poznań 1589 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1589

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 89. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLID RE – POLO. Za napisem skrzyżowane haki, pod nimi w polu monety malutki „x”– znak Teodoryka Buscha , kierownika mennicy poznańskiej. Moneta srebrna; średnica ok. 18 mm; waga 0,97 g; mennica Poznań; Kop. 2007 – 82, R6

***

I 5 Poznań 1589 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1589

(hybryda: jedna strona monety Zygmunta III, druga – Stefana Batorego)

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 89. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, po bokach inicjały „I – D”, poniżej Przegonia – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Dulskiego. Napis w otoku: ST D G R – P M D L. Za napisem skrzyżowane haki, pod nimi „x”– znak Teodoryka Buscha , kierownika mennicy poznańskiej. Moneta srebrna; mennica Poznań;

Zdjęcie: poszukiwanieskarbow.com

***

I 5 Poznań 1591 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1591

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona (typ 1). U dołu ukoronowana tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 9I. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLID RE – POLO. Za napisem znak dzierżawcy mennicy poznańskiej Walentego Jahnsa: skrzyżowane haki, pod nimi (w polu monety) krzyżyk. Moneta srebrna; średnica 17-18 mm; waga 0,79 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 83, R1 (inny wariant – krzyżyk pod hakami w otoku)

***

I 5 Poznań 1591  – 1, a, w1

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1591

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona (typ 2), u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 9I (podwójna przebitka: I/9 i 9/I). Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, po bokach inicjały „I – F” podskarbiego Jana Firleja, poniżej jego herb Lewart. Napis w otoku: SOLID RE – POLO. Za napisem znak dzierżawcy mennicy poznańskiej Walentego Jahnsa: skrzyżowane haki, pod nimi w polu monety krzyżyk. Moneta srebrna; mennica Poznań; odmiana nieopisana w katalogach

Zdjęcie za zgodą właściciela

***

I 5 Poznań 1592 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1592

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona. U dołu ukoronowana tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 92. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLID RE – POLO. Za napisem znak dzierżawcy mennicy poznańskiej Walentego Jahnsa: skrzyżowane haki, pod nimi (w polu monety) krzyżyk. Moneta srebrna; średnica17-18 mm; waga 0,91 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 84, R1 (inny wariant – krzyżyk pod hakami w otoku)

***

I 5 Poznań 1595 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1595

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona. U dołu ukoronowana tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L 95. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLID RE POLO. Za napisem znak dzierżawcy mennicy poznańskiej Walentego Jahnsa: skrzyżowane haki, nad nimi jedna gwiazdka, pod nimi druga. Moneta srebrna; średnica ok. 17 mm; waga 1,00 g; mennica Poznań; Kop. 2007 – 86, R4 (inny wariant)

***

I 5 Poznań 1595 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1595

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu Snopek Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G – R P M D L 95. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLIDV RE POLO. Za napisem hak menniczy – znak mincerski znak Jana Brüssela. Moneta srebrna; mennica Poznań

Zdjęcie: IgorMDL

***

I 5 Poznań 1595 – 3, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1595

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi końcówka daty 95, powyżej w otoku korona, u dołu Snopek Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G – REX POLO. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, po bokach inicjału „I – F” podskarbiego Jana Firleja, poniżej Lewart – herb podskarbiego. Napis w otoku: SOLID RE M D L. Moneta srebrna; mennica Poznań

Zdjęcie za zgodą autora

***

I 5 Poznań 1596 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1596

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G – R P M D L 96. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach jego inicjały I F. Napis w otoku: SOLIDVS RE POLO. Na końcu napisu pojedynczy hak menniczy – znak Jana Brüssela, probierza pełniącego obowiązki kierownika mennicy w pierwszej połowie 1596 roku. Moneta srebrna; średnica 17-19,5 mm; waga 1,06 g; mennica Poznań; Kop. 2007 – 90, R8 (inny wariant)

***

I 5 Poznań 1597 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1597

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach herbu inicjały I F Jana Firleja.  Pod herbami Polski i Litwy róża – znak Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy poznańskiej, po bokach róży jego inicjały H R. Napis w otoku: SIGIS III D G REX PO M D LI. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SOLI REG – POLO 97. Na dole w otoku gałązka z jagodami – znak Jana Dittmara, kierownika mennicy poznańskiej. Moneta srebrna; średnica ok. 19 mm; waga 1,13 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 95, R4

***

I 5 Poznań 1597 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1597

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja, po bokach herbu inicjały I F Jana Firleja.  Pod herbami Polski i Litwy róża – znak Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy poznańskiej, po bokach róży jego inicjały H R. Napis w otoku: SIGIS 3 D G REX PO M D L. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SOLI REG – POLO 97. Na dole w otoku gałązka z jagodami – znak Jana Dittmara, kierownika mennicy poznańskiej. Moneta srebrna; średnica ok. 18,5 mm; waga 1,04 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 96, R5

***

I 5 Poznań 1599 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Poznań 1599

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach końcówka daty 9 – 9. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona, poniżej litera P – oznaczenie mennicy poznańskiej. Pod literą P Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POLO. Moneta srebrna; średnica 17,5-18 mm; waga 0,87 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 132, R3

***

I 5 Poznań 1600 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Poznań 1600 

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach początek daty 16(00). Napis w otoku: SIG III D G REX POL MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. U dołu Lewart – herb Podskarbiego Jana Firleja. Nad herbem Lewart litera P – oznaczenie mennicy poznańskiej. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POLO. Moneta srebrna; średnica 16-17 mm; waga 1,17g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 138, R2

***

I 5 Poznań 1600 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Poznań 1600 

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach początek daty 16(00). Napis w otoku: SIG III D G REX POL MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona, pod orłem litera P – oznaczenie mennicy poznańskiej. U dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POLO. Moneta srebrna; mennica Poznań. Kop. 2007 – 137, R1; kolekcja Michała Króla

***

I 5 Poznań 1600 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań lub Wschowa 1600 (bez litery P)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek Wazów, po bokach początek daty: 16(00). Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, poniżej korona, u dołu Lewart – herb podskarbiego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POLO. Moneta srebrna; średnica ok. 17 mm; waga 0,92 g; mennica Poznań lub Wschowa. Kop. 2007 – 139, R3 (odmiana)

***

I 5 Poznań b. d.  – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań b. d. (bicie w latach 1592-1595)

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, u dołu tarcza ze Snopkiem – herbem Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – R P M D L. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, po bokach inicjały „I – F” podskarbiego Jana Firleja, poniżej jego herb Lewart. Napis w otoku: SOLID RE – POLO. Za napisem znak dzierżawcy mennicy poznańskiej Walentego Jahnsa: skrzyżowane haki, nad nimi jedna gwiazdka, pod nimi druga, po bokach inicjały „V – I”. Moneta srebrna; mennica Poznań; Kop. 2007 – 80, R7

Zdjęcie: poszukiwanieskarbow.com

***

I 5 Poznań b. d.  – 3, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań b.d. (bicie w latach 1599-1600)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb dynastii Wazów. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Herby Polski i Litwy nad nimi korona. Pod Orłem Białym litera P – oznaczenie mennicy poznańskiej. U dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POLO. Moneta srebrna wybita w roku 1600; średnica ok.17 mm; waga 0,96 g; mennica Poznań. Kop. 2007 – 136, R5

***

I 5 Poznań 1616  – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1616 (nielegalna emisja mennicy miejskiej)

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy (typ 1), nad nimi korona, pod nimi Snopek. Napis w otoku: SIG III D G (REX) POLONIA Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach monogramu 1 – 6. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLON. Miejska mennica w Poznaniu; znany jeden egzemplarz tej odmiany

fot. ANMN; kolekcja Michała Króla

***

I 5 Poznań 1616  – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1616 (nielegalna emisja mennicy miejskiej)

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy (typ 2), nad nimi korona, pod nimi Snopek. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach monogramu 1 – 6. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONIAE (dwie ostatnie litery – ligatura). Miejska mennica w Poznaniu; znany jeden egzemplarz tej odmiany

fot. GNDM

***

I 5 Poznań 1616  – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Poznań 1616 (nielegalna emisja mennicy miejskiej)

Av.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy (typ 3), nad nimi korona, pod nimi Snopek. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach monogramu 1 – 6. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONI. Miejska mennica w Poznaniu; znany jeden egzemplarz tej odmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *