Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Bydgoszcz, część 1

Kolorem niebieskim zostały zaznaczone odmiany podstawowe w ramach tego samego rocznika (typu). Kolorem czerwonym – odmiany zwykłe w ramach odmiany podstawowej.

***

I 5 Bydgoszcz 1597 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1597

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – REX PO MDL. U dołu w otoku: herb Radwan właściciela mennicy Stanisława Cikowskiego, końcówka daty – 97 oraz Róża – herb Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, powyżej korona, u dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS R – EGNI POLO. Moneta srebrna; średnica 18-19 mm; waga 1,16 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 118, R3; Gum. B. 11

***

I 5 Bydgoszcz 1599 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1599

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)99. Pod monogramem królewskim litera B – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS REG POL. Moneta srebrna; średnica 17 mm; waga 0,78 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 134, R2; Gum. B. 17

***

I 5 Bydgoszcz 1600 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1600

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 1600. Pod monogramem królewskim litery BB – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS REG POL. Moneta srebrna; średnica 18 mm; waga 0,95 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 153, R2; Gum. B. 33

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. U góry, z lewej strony monogramu litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REX POL. Moneta srebrna; średnica ok. 17-18 mm; waga 1,01 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 157, R2 (odmiana napisowa – błędny napis na rewersie: REX zamiast REG); Gum. B. 38

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 1) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku trójliść. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica ok. 15  mm; waga 0,50 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172; Gum. B. 294

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 2) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI. U góry w otoku „x”. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 3) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLO. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Zdjęcie: NUMIS.POLAND

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 4) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONI. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, e

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 4) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLO D P. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONIAE. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały (typ 1) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku trójliść. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 1 – 4. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 174

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały (typ 2) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku „x”. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 1 – 4. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16-16,5 mm; waga 0,67 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 174; Gum. B. 302

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 6 – 14. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 170, R4; Gum. B. 304

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; średnica ok. 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 177; Gum. B. 318

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLIDVSR POL 1623. Moneta bilonowa; średnica 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 178 (odmiana); Gum. B. 322

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R PO M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,55 mm; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 180; Gum. B. 335 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,58 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 180 (inna odmiana napisowa); Gum. B. 332 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R PO M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. (Orzeł Biały, Pogoń i Snopek w odmiennej stylistyce niż na innych odmianach z tego roku). Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz; zdjęcie: PDA – aukcja nr 17

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 2, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. (Orzeł Biały, Pogoń i Snopek w odmiennej stylistyce niż na innych odmianach z tego roku). Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz; Moneta z kolekcji Adama Góreckiego

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Orzeł Biały ze Snopkiem na piersi. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIE. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty (16)25. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,57 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 176; Gum. B. 344

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Orzeł Biały ze Snopkiem na piersi. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONI. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty (16)25. Napis w otoku: SOLIDVS R(EGNI) POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Rom57

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty (16)25. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16-17 mm; waga 0,61 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 185; Gum. B. 347 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty (16)25. U góry korona (typ 2). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 185 (inny wariant – kształt korony nad monogramem); Gum. B. 347 – inny wariant

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1626

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,55 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 186; Gum. B. 352

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, b

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONI. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,55 g; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Rom57

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, c

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 2). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1626

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach data 16 – 26. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,54 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 188, R4; Gum. B. 355

***

I 5 Bydgoszcz 1627 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1627

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty (16)27. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 187, R3; Gum. B. 357

***

I 5 Bydgoszcz b. d. – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz b.d.

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek Wazów. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5-17 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Moneta nieopisana w literaturze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *