Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Bydgoszcz, część 1

Kolorem niebieskim zostały zaznaczone odmiany podstawowe (wyższego rzędu) w ramach tego samego rocznika. Kolorem czerwonym – odmiany zwykłe (warianty) w ramach odmiany podstawowej.

***

I 5 Bydgoszcz 1594 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596

Av.: W obwódce wewnętrznej ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach monogramu inicjały I – F Jana Firleja (podskarbiego), u góry korona, u dołu w otoku Lewart – herb Jana Firleja. Napis w otoku: SIG III D G – RE P M D  L. Rv.: Pod koroną herby Polski i Litwy, poniżej inicjały SC Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy), pod inicjałami jego herb Radwan. Napis w otoku: SOLID RE – POLO 94. Na końcu napisu otokowego skrzyżowane haki mennicze z literami V – I po bokach – znak mincerski Walentyna Jahnsa, kierownika mennicy

Moneta w zbiorach MNW, NPO 30522

***

I 5 Bydgoszcz 1594 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596 (bez obwódki wewnętrznej na awersie)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach monogramu inicjały I – F Jana Firleja (podskarbiego), u góry korona, u dołu w otoku Lewart – herb Jana Firleja. Napis w otoku: SIG III D G – RE PO M D  L. Rv.: Pod koroną herby Polski i Litwy, poniżej inicjały SC Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy), pod inicjałami jego herb Radwan. Napis w otoku: SOLID RE – POLO 94. Na końcu napisu otokowego skrzyżowane haki mennicze z literami V – I po bokach – znak mincerski Walentyna Jahnsa, kierownika mennicy

Moneta w zbiorach MNK, fot. Internet

***

I 5 Bydgoszcz 1595 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach monogramu inicjały I – F Jana Firleja (podskarbiego) U góry korona, u dołu w otoku Lewart – herb Jana Firleja. Napis w otoku: SIG III D G – RE P M D  L. Rv.: U góry korona, pod nią końcówka daty 95, poniżej Orzeł Biały i Pogoń, u dołu Radwan – herb Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy), po bokach herbu u góry jego inicjały S – C. Napis w otoku: SOLID RE – POLO (…)

Fot. WCN

***

I 5 Bydgoszcz 1595 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach monogramu inicjały I – F Jana Firleja (podskarbiego) U góry korona, u dołu w otoku Lewart – herb Jana Firleja. Napis w otoku: SIG III D G – RE P M D  L. Rv.: U góry korona, poniżej Orzeł Biały i Pogoń, u dołu Radwan – herb Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy), po bokach herbu u góry jego inicjały S – C. Napis w otoku: SOLID RE – POL 95. Na końcu napisu otokowego skrzyżowane haki mennicze z literami V – I po bokach (znak mincerski Walentyna Jahnsa, kierownika mennicy)

Moneta w zbiorach MNW, NPO 30530

***

I 5 Bydgoszcz 1595 – 3, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1595

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach monogramu inicjały Jana Firleja (podskarbiego) i Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy): IF – SC. U dołu w otoku: herb Radwan Stanisława Cikowskiego. Napis w otoku: SIG III D G – (RE) PO M D. Rv.: U góry korona, pod koroną końcówka daty 95, poniżej Orzeł Biały i Pogoń, u dołu Lewart – herb Jana Firleja.  Pomiędzy herbami inicjały SC Stanisława Cikowskiego. Napis w otoku: SOLI(DVS RE) – POLON. Na końcu napisu otokowego skrzyżowane haki mennicze z literami V – I po bokach (znak mincerski Walentyna Jahnsa, kierownika mennicy)

Moneta w zbiorach MNW, NPO 30525

***

I 5 Bydgoszcz 1596 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach monogramu inicjały Jana Firleja (podskarbiego) i Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy): IF – SC. U dołu w otoku: herb Radwan Stanisława Cikowskiego. Napis w otoku: SIG III D G – RE PO M D. Rv.: U góry korona, poniżej Orzeł Biały i Pogoń, u dołu Lewart – herb Jana Firleja.  Pomiędzy herbami końcówka daty 96. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POL. Moneta srebrna; Kop. 2007 – 115, R7

Fot. GNDM

***

I 5 Bydgoszcz 1596 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1596

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach monogramu inicjały Jana Firleja (podskarbiego) i Stanisława Cikowskiego (właściciela mennicy): IF – SC. U dołu w otoku: herb Radwan Stanisława Cikowskiego. Napis w otoku: SIG III D G – RE PO M D. Rv.: U góry korona, poniżej Orzeł Biały i Pogoń, u dołu Lewart – herb Jana Firleja.  Pomiędzy herbami końcówka daty 96. Napis w otoku: SOLID – REG POL

Fot. WDA-MiM

***

I 5 Bydgoszcz 1597 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1597

Av.: Korona, monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – REX PO M D L. U dołu w otoku: herb Radwan właściciela mennicy Stanisława Cikowskiego, końcówka daty – 97 oraz Róża – herb Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, powyżej korona, u dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS R EGNI POLO. Moneta srebrna; średnica 18-19 mm; waga 1,16 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 118, R3; Gum. B. 11

***

I 5 Bydgoszcz 1597 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1597

Av.: Korona, monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – REX PO M D L. U dołu w otoku: herb Radwan właściciela mennicy Stanisława Cikowskiego, końcówka daty – 97 oraz Róża – herb Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, powyżej korona, u dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS RE GNI POLO.

Fot. WDA i MiM

***

I 5 Bydgoszcz 1597 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1597

Av.: Korona, monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G – REX PO M D. U dołu w otoku: herb Radwan właściciela mennicy Stanisława Cikowskiego, końcówka daty – 97 oraz Róża – herb Hermana Rüdigera, dzierżawcy mennicy. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, powyżej korona, u dołu Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS R EGNI POLO.

Moneta z kolekcji Adriana Kisiela

***

I 5 Bydgoszcz 1599 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1599

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)99. Pod monogramem królewskim litera B – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja.  Napis w otoku: SOLIDVS REG POL. Moneta srebrna; średnica 17 mm; waga 0,78 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 134, R2; Gum. B. 17

***

I 5 Bydgoszcz 1600 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1600

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 1600. Pod monogramem królewskim litery BB – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO MDL. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS REG POL. Moneta srebrna; średnica 18 mm; waga 0,95 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 153, R2; Gum. B. 33

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. U góry, z lewej strony monogramu litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVSREX POL. Moneta srebrna; średnica ok. 17-18 mm; waga 1,01 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 157, R2 (odmiana napisowa – błędny napis na rewersie: REX zamiast REG); Gum. B. 38

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. U góry, z lewej strony monogramu litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVSREG POL.

Fot. Marciniak DA

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. U góry, z lewej strony monogramu litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLDDVSREG POL (w drugiej literze D przebitka V/D)

Fot. WCN

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. U góry, z lewej strony monogramu litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLDVSREG POL

Fot. Mateusz Ruszkiewicz, moneta z kolekcji Adama Góreckiego

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów, po bokach u góry litery B – B (oznaczenie mennicy bydgoskiej), poniżej 16 – 01. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona, poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLDVS – REG POL

Moneta w zbiorach MNW, NPO 30556

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 3, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. Pod monogramem litera „B” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX PO M D. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POL.

Fot. Marciniak DA

***

I 5 Bydgoszcz 1601 – 4, a

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Bydgoszcz 1601

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach data 16 – 01. Pod monogramem litery „BB” – oznaczenie mennicy bydgoskiej. Napis w otoku: SIG III D G REX POL M D L. Rv.: Orzeł Biały i Pogoń, nad nimi korona. Poniżej Lewart – herb podskarbiego wielkiego koronnego Jana Firleja. Napis w otoku: SOLIDVS – REG POL.

Fot. WCN

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 1) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku trójliść. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica ok. 15  mm; waga 0,50 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172; Gum. B. 294

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 2) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI. U góry w otoku „x”. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 2) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REGNI POLONI. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO

Fot. GNDM

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 3) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLO. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Zdjęcie: NUMIS.POLAND

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, e

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 3) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: (SOLID)VS REGNI POLON

Moneta z kolekcji Adriana Kisiela, fot. monetydawne.pl

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1, f

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 4) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONI. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 172

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 1g

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613

Av.: Orzeł Biały (typ 4) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLO D P. U góry w otoku ozdobnik. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLONIAE. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1613 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1613 (SOLIDVS – SOLIDVS)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty (16)13. Napis w otoku: SOLIDVS REG PO. Rv.: Orzeł Biały (zbliżony do typu 1) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: : SOLIDVS REGNI POLONIAE.

Ze względu na nietypowy rysunek poszczególnych elementów  (monogram, Snopek, korona, liternictwo) nie należy wykluczyć, że jest to produkt innej mennicy niż bydgoska, np. malborska (za czym przemawiałoby podobieństwo stylistyczne). Z kolei biorąc pod uwagę  poważny błąd (SOLIDVS – SOLIDVS), można rozważyć, czy nie jest to emisja anomalna, podszywająca się pod produkt mennicy bydgoskiej.

Fot. TPZN

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały (typ 1) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku trójliść. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 1 – 4. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 174

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały (typ 2) z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku „x”. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 1 – 4. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16-16,5 mm; waga 0,67 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 174; Gum. B. 302

***

I 5 Bydgoszcz 1614 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1614

Av.: Orzeł Biały z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: SIG III D G REX POLONI(E). Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 6 – 14. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 170, R4; Gum. B. 304

***

I 5 Bydgoszcz 1615 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1615

Av.: Orzeł Biały z herbem Snopek na piersi. Napis w otoku: (SIG) III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku trójlistek. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Po bokach końcówka daty 1- 5. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO.

MNW, ex. Rapperswil

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; średnica ok. 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 177; Gum. B. 318

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLIDVS R POL 1623. Moneta bilonowa; średnica 15,5 mm; waga 0,62 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 178 (odmiana); Gum. B. 322

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1623. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1623 – 1, e

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1623

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG III D G R POL M D L. U dołu w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLIDVS – R PO 1623. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Mirosława Kozdronia

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R PO M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,55 mm; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 180; Gum. B. 335 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,58 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 180 (inna odmiana napisowa); Gum. B. 332 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 1, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek, herb Wazów. Napis w otoku: SIG 3 D G R PO M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek. (Orzeł Biały, Pogoń i Snopek w odmiennej stylistyce niż na innych odmianach z tego roku). Napis w otoku: SOLID R – POL 1624. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz; zdjęcie: PDA – aukcja nr 17

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 2, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek – typ 1. (Orzeł Biały, Pogoń i Snopek w odmiennej stylistyce niż na innych odmianach z tego roku). Napis w otoku: SOLID R – POL 1624.

Kolekcja Adama Góreckiego

***

I 5 Bydgoszcz 1624 – 2, b, w1

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1624

Av.: Ukoronowany monogram królewski „S”. Napis w otoku: SIG 3 D G R P M D L. Na dole w otoku herb Sas Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wielkiego koronnego. Rv.: Dwie tarcze z herbami Polski i Litwy, nad nimi korona, poniżej Snopek – typ 2. (Orzeł Biały, Pogoń i Snopek w odmiennej stylistyce niż na innych odmianach z tego roku). Napis w otoku: SOLID R – POL 1624.

Fot. monetydawne.pl

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Orzeł Biały ze Snopkiem na piersi. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIE. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, u góry korona . Po bokach monogramu końcówka daty 2 – 5. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,57 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 176; Gum. B. 344

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 1, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Orzeł Biały ze Snopkiem na piersi. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONI. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, u góry korona. Po bokach końcówka daty 2 – 5. Napis w otoku: SOLIDVS R(EGNI) POLO.

Moneta ze zbioru Rom57

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE (dwie ostatnie litery pisane ligaturą). U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty 2 – 5. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16-17 mm; waga 0,61 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 185; Gum. B. 347 (inny wariant)

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, b

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE (dwie ostatnie litery pisane ligaturą). U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty 2 – 5. U góry korona (typ 2). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 185 (inny wariant – kształt korony nad monogramem); Gum. B. 347 – inny wariant

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, c

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty Z – 5. U góry korona (typ 3). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLON (?).

Fot. Internet

***

I 5 Bydgoszcz 1625 – 2, d

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1625

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIE. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek, po bokach końcówka daty 2 – 5. U góry korona (typ 4). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO.

Moneta z kolekcji Mirosława Kozdronia

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1626

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,55 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 186; Gum. B. 352

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, b

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONI. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,55 g; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Rom57

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, c

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,55 g; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Jana Szponara

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, d

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty 2 – 6. U góry korona (typ 2). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; mennica Bydgoszcz

Moneta ze zbioru Michała Króla

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 1, e

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONE (?). U góry w otoku krzyż. Rv.: Monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty Z – 6. U góry korona (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO.

Moneta ze zbioru Grzegorza Broniszewskiego

***

I 5 Bydgoszcz 1626 – 2, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1626

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach data 16 – 26. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 17 mm; waga 0,54 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 188, R4; Gum. B. 355

***

I 5 Bydgoszcz 1627 – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz 1627

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek. Po bokach końcówka daty (16)27. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Kop. 2007 – 187, R3; Gum. B. 357

***

I 5 Bydgoszcz b. d. – 1, a

Szeląg koronny Zygmunt Waza, Bydgoszcz b.d.

Av.: Pięciopolowa tarcza polsko-litewska ze Snopkiem Wazów w tarczy sercowej. Napis w otoku: SIGIS III D G REX POLONIAE. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. U góry w otoku krzyż. Rv.: Ukoronowany monogram królewski „S”, na nim Snopek Wazów. Napis w otoku: SOLIDVS REGNI POLO. Moneta bilonowa; średnica 16,5-17 mm; waga 0,64 g; mennica Bydgoszcz. Moneta nieopisana w literaturze

Jedno przemyślenie nt. „Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Zygmunt Waza, Bydgoszcz, część 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *