Wirtualne Muzeum Polskiego Szeląga (WMPS) – Krystyna Waza, Ryga (inflanckie), część 1

Kolorem niebieskim zostały zaznaczone odmiany podstawowe w ramach tego samego rocznika (typu). Kolorem czerwonym – odmiany zwykłe w ramach odmiany podstawowej.

Monety wielkiej rzadkości:

  • II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1644 – 1, a
  • II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 1, a
  • II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 2, a
  • II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 3, a

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1644 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1644 (okupacja szwedzka)

Av.: „CR”, u góry korona, u dołu Snopek. Napis w otoku: CHRIS D G – REG SVE. Rv.: Snopek, u góry ozdobnik, z lewej strony 44. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE

Haljak 1419, 5R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: „CR”, u góry korona, u dołu Snopek. Napis w otoku: CHRIS D G – REG SVE. Rv.: Snopek, u góry ozdobnik, z lewej strony 45. Napis w otoku: (SOL)IDVS LIVONIAE

Haljak 1423a, 5R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 2, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: „CR”, u góry korona, u dołu kapelusz kardynalski. Napis w otoku: CHRIS D G – REG SVE. Rv.: Snopek, u góry ozdobnik, z lewej strony 45. Napis w otoku: SOLIDVS LI(VONIAE)

Haljak 1423b, 6R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 3, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „CR”. Pod monogramem w obwódce kapelusz kardynalski – znak Marsiliusa Philipsona, zarządcy mennicy inflanckiej w Rydze. Napis w otoku: CHRIST – D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; mennica Ryga; Haljak 1424, 7R

Zdjęcie: Dom Aukcyjny Tempus (aukcja internetowa nr 2)

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 4, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Pod królewskim monogramem, w obwódce kapelusz kardynalski – znak Marsiliusa Philipsona, zarządcy mennicy inflanckiej w Rydze. Napis w otoku: CHRIS – D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,58 g; mennica Ryga. Mrow. R. 637; Haljak 1425, 2R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 4, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Pod królewskim monogramem w obwódce kapelusz kardynalski – znak Marsiliusa Philipsona, zarządcy mennicy inflanckiej w Rydze. Napis w otoku: CHRIST – D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica ok. 15 mm; waga 0,39 g; mennica Ryga. Mrow. R. 637; Haljak 1425, 2R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 4, c

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Pod królewskim monogramem kapelusz kardynalski (bez obwódki) – znak Marsiliusa Philipsona, zarządcy mennicy inflanckiej w Rydze. Napis w otoku: CHRISTI – D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,44 g; mennica Ryga. Mrow. R. 638; Haljak 1426, 3R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 5, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Monogram królewski „C”, korona – typ 1. Wewnątrz monogramu Snopek Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS (LIV)ONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15-15,5 mm; waga 0,51 g; mennica Ryga. Mrow. R. 639; Haljak 1427, 2R

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1645 – 5, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1645 (okupacja szwedzka)

Av.: Monogram królewski „C”, korona – typ 2. Wewnątrz monogramu Snopek Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 45. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1647 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1647 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 47. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,53 g; mennica Ryga. Mrow. R. 641; Haljak 1428

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1647 – 1, a (w1)

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1647 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant (typ 1). Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 47 (przebitka 6/7). Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Tomasza Grabowskiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1647 – 1, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1647 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R SV. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant (typ 1). Napis w otoku: SOLI(DV)S LIVO(N)IAE 47. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Tomasza Grabowskiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1647 – 1, c

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1647 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: Gryf w kartuszu herbowym – herb Inflant (typ 2). Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 47. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,51 g; mennica Ryga. Mrow. R. 642; Haljak 1429, 4R

 ***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1648 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1648 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 48. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,49 g; mennica Ryga. Mrow. R. 645; Haljak 1431

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1649 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1649 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. U góry w otoku strzała. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 49. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,50; mennica Ryga. Mrow. R. 648; Haljak 1432a

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1649 – 1, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1649 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. U góry w otoku gałązka. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 49. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Haljak 1432b

Moneta z kolekcji Tomasza Grabowskiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1650 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1650 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 50. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,66 g; mennica Ryga. Mrow. R. 649; Haljak 1433

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1650 – 1, a (w1)

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1650 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE (przebitka N/O) 50. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1651 – 1, a

 

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1651 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 51. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 16 mm; waga 0,48 g; mennica Ryga. Mrow. R. 650; Haljak 1434

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1651 – 1, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1651 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTNA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS (LIVO)NIAE 51. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1652 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1652 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 52. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15 mm; waga 0,48 g; mennica Ryga. Mrow. R. 651; Haljak 1435a

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1652 – 1, b

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1652 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDV LIVONIAE 52. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą.

Moneta z kolekcji Przemysława Sawickiego

***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1653 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna, Ryga 1653 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Wewnątrz wkomponowany Snopek – herb rodowy Wazów. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 53. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica 15,5 mm; waga 0,46 g; mennica Ryga. Mrow. R. 652; Haljak 1436

 ***

II szwedzkie 2 Ryga inflanckie 1654 – 1, a

Szeląg inflancki Krystyna Waza, Ryga 1654 (okupacja szwedzka)

Av.: Ukoronowany monogram królewski „C”. Napis w otoku: CHRISTINA D G R S. Rv.: W ozdobnym kartuszu Gryf – herb Inflant. Napis w otoku: SOLIDVS LIVONIAE 54. Dwie ostatnie litery pisane ligaturą. Moneta bilonowa; średnica ok. 16 mm; waga 0,53 g; mennica Ryga. Mrow. R. 653; Haljak 1437

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *