Szelągi Zygmunta Wazy z mennicy wschowskiej (8) – kontrowersje i wątpliwości: Wschowa czy Poznań (emisje bez oznaczenia mennicy)

Wśród szelągów koronnych omówionych w poprzednim wpisie, ze skrótem daty 16(00) można wyróżnić trzy grupy:

  • z literą „P”
  • z literą „F”
  • bez oznaczenia mennicy

Kontrowersje budzą oczywiście szelągi należące do trzeciej grupy.

Szeląg koronny Zygmunt III Waza, Wschowa lub Poznań 1600

Podobieństwo stylistyczne szelągów z roku 1600 bitych w Poznaniu i we Wschowie nie jest przypadkowe. W roku 1600 kierownictwo dwóch mennic wielkopolskich objął, jak pamiętamy, Jan Brüssel. Na wspólnika dobrał sobie Walentego Jahnsa. Z kolei stanowisko probierza w obydwu zakładach piastował Rudolf Lehman. Ekipa Brüssel – Jahns – Lehman kierowała mennicami w Poznaniu i we Wschowie do samego końca, czyli do roku 1601. Przy takim układzie personalnym wysoce prawdopodobny był przepływ poszczególnych mincerzy oraz stempli menniczych pomiędzy obydwiema mennicami.

Wobec postanowień ordynacji z roku 1599 nakazującej umieszczanie na monetach liter będących oznaczeniami mennic, brak litery „P” lub „F” należy uznać za błąd stempla. Jak jednak potraktować tę odmianę w kontekście opisu katalogowego? Wydaje się, że równe prawa ma do niej zarówno Poznań, jak i Wschowa.

***

Wśród odmian szelągów bez literowego oznaczenia mennicy kontrowersje budzi jeszcze rocznik 1599, kiedy to kierownikiem obydwu mennic wielkopolskich był Ernest Knorr. Wszystkie uwagi i refleksje dotyczące rocznika 1600 odnoszą się również do roku 1599.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *