Typy trojaków lubelskich – 1597.2 (bez znaków menniczych), część 1

Po dość krótkim okresie na początku 1597 roku, kiedy to kierujący mennicą lubelską Hanusz Eck musiał umieszczać na trojakach znak mincerski oficjalnego kierownika mennicy Daniela Koste (który de facto był już w Wilnie), nastąpił kolejny rozdział w historii mennicy lubelskiej, zwany okresem przejściowym. Charakteryzuje się on brakiem znaków menniczych na trojakach. Umowa z Danielem Koste została już rozwiązana, nie podpisano jednak jeszcze umowy z kolejnym zarządcą mennicy. Pełniący obowiązki kierownika Hanusz Eck bił więc kolejne odmiany bez znaków mincerskich.

Biorąc pod uwagę liczbę odmian był to okres dość długi i niezwykle urozmaicony – być może najbardziej efektowny w całej historii mennicy lubelskiej. W ramach typu 1597.2 opracowano 49 odmian. Na ich awersach widniało 11 typów portretu Zygmunta Wazy.

Portret typu 10

Popularny portret (znany nam z końcówki roku 1596 i z początku roku 1597) zdobił trzy różne odmiany trojaków lubelskich w okresie przejściowym.

 • Pierwsza miała nominał umieszczony nad herbem Snopek, datę po bokach Orła Białego, zaś Lewart przedstawiony był w tarczy.

Wystąpiły tu dwa warianty napisowe wyodrębnione ze względu na skrót POLONIAE na awersie – „P” lub „PO”.

 • Druga odmiana z portretem 10 miała nominał umieszczony pod herbem Snopek, datę na końcu trzeciego wiersza, a herb Lewart został przedstawiony bez tarczy.

Fot. iger.wcn.pl

 • Trzecia odmiana od drugiej różniła się tylko herbem Lewart, który został umieszczony w tarczy

Fot. PDA

Portret typu 11

Ten wizerunek monarchy należy do bardzo rzadkich. Został wykorzystany pod koniec 1596 roku. Na początku roku 1597 (1597.1) była krótka przerwa, a następnie wyłonił się w okresie przejściowym, gdzie był umieszczany na dwóch odmianach.

 • Pierwsza z datą po bokach orła i z Lewartem w tarczy

 • Druga z datą u dołu i z herbem Lewart bez tarczy

Warianty napisowe drugiej odmiany: REG i REGE

Portret typu 12

Portret 12 bardzo rzadki, znany jest tylko z okresu przejściowego. Podobnie jak poprzedni wystąpił również na dwóch odmianach.

 • Lewart w tarczy

Warianty napisowe: REGE i REG

 • Lewart bez tarczy

Fot. iger.wcn.pl

Warianty napisowe: ARG – REG oraz ARGE – REGE

Portret typu 14

Znów bardzo rzadki portret, umieszczany był jedynie na trojakach okresu przejściowego. Znane są cztery odmiany z tym typem popiersia.

 • Nominał nad Snopkiem, Lewart bez tarczy, data u dołu po lewej

 • Nominał nad Snopkiem, Lewart bez tarczy, rozstrzelone i pomylone cyfry daty 7 – 9

Fot. iger.wcn.pl

 • Nominał pod Snopkiem, Lewart w tarczy, data na końcu trzeciego wiersza

Fot. iger.wcn.pl

 • Nominał nad Snopkiem, Lewart w tarczy, data po bokach orła

Fot. iger.wcn.pl

Portret typu 15

Znany jest w dwóch odmianach: Lewart bez tarczy i Lewart w tarczy.

 • Lewart bez tarczy

 • Lewart w tarczy

Fot. iger.wcn.pl

Warianty napisowe drugiej odmiany: ARGE – REGE – POLONIE oraz ARG – REG – POLONI

Portret typu 16

Portret typu 16 to jeden z najbardziej żywotnych wizerunków króla na trojakach lubelskich. Zdobił sporą liczbę odmian, nie tylko w okresie 1597.2. Odmiany okresu przejściowego:

 • Nominał nad Snopkiem, data u dołu po lewej, Lewart bez tarczy

Warianty napisowe:

– ARG REGE POLONIE

– ARG REG POLONIE

– ARGE REG POLONI

– ARGE REGE POLONIE

 • Nominał nad Snopkiem, data u dołu po lewej, Lewart w tarczy

Warianty napisowe:

– ARG REG POLONIE, I – F

– ARG REG POLONI, I – F

– ARGE REGE POLONIE, I – F

– ARG REG POLONIE, I – FF

 • Nominał nad Snopkiem, rozstrzelona data u dołu 9 – 7, Lewart w tarczy

Fot. iger.wcn.pl

Warianty napisowe:

– REGE

– REGN

 • Nominał nad Snopkiem, rozstrzelona data u dołu 7 – 9, Lewart bez tarczy

Fot. ANMN

 • Nominał pod Snopkiem, końcówka daty w trzecim i drugim wierszu (REG7/ POLONI9), Lewart w tarczy

Fot. ANMN

 • Nominał nad Snopkiem, końcówka daty w trzecim wierszu, Lewart w tarczy rozdziela trzeci wiersz (NI – 97)

Fot. iger.wcn.pl

C.d.n.

____________________________

Katalog trojaków lubelskich:

http://www.numizmatyka-lublin.pl/pl_literatura,128.html

____________________________

Zapraszam do naszego sklepu i zakupu książek o mennicy lubelskiej oraz jej monetach:

„Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy lubelskiej” (wydanie II – poprawione) – 67,20 zł:

http://www.numizmatyka-lublin.pl/1764,pl_d.-marzeta-chronologia-portretow-zygmunta-iii-na-trojakach-z-mennicy-lubelskiej.html

„Opowieści o monetach lubelskich (z katalogiem szelągów lubelskich)” – 168 zł:

http://www.numizmatyka-lublin.pl/1758,pl_d.-marzeta-opowiesci-o-monetach-lubelskich-1595-1601-(z-katalogiem-szelagow-lubelskich).html

„Mennica koronna w Lublinie 1595-1601” – 94,50 zł:

http://www.numizmatyka-lublin.pl/1736,pl_dariusz-marzeta-mennica-koronna-w-lublinie.-1595-1601-lublin-2017.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *