Chronologia orłów na trojakach lubelskich

W ciągu niecałych siedmiu lat produkcji menniczej w Lublinie, na trojakach wystąpiło 15 odmiennych rysunków herbu Polski.

Realistycznie rzecz biorąc trojaki lubelskie są reprezentowane przez 16 typów (statystycznie przypada więc prawie jeden typ orła na jeden typ trojaka). Nie uwzględniłem w tej liczbie znanych z literatury typów:

* 1599.2 (pełna data – jak w roku 1598)

* 1601.2 (bez inicjału „L”)

W rozbiciu na poszczególne typy trojaków lubelskich chronologia orłów wygląda następująco:

1595.1 (ze znakiem topór) – typ 1

***

1595.2 (bez znaku topór) – typ 1

***

1596.1 (bez herbu Lewart) – typ 2

***

1596.2 (z herbem Lewart) – typ 1, 2 i 3

***

1597.1 (z lwem Daniela Koste) – typ 3 i 4

***

1597.2 (bez znaków menniczych) – typ 2, 5, 6 i 7

***

1597.3 (ze znakiem Hanusza Ecka) – typ 6 i 7

***

1597.4 (ze znakiem Melchiora Reysnera) – typ 7 i 8

***

1598.1 (ze znakiem Melchiora Reysnera) – typ 9

***

1598.2 (pełna data) – typ 9 i 10

***

1598.3 (pełna data i „L”) – typ 9, 11 i 12

***

1598.4 (skrót daty, Lewart, „L”) – typ 12

***

1599.1 – typ 12, 13

***

1600.1 – typ 14, 15

***

1601.1 – typ 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *